• Theatre of New GodsLing Bo-liang, Cang Xin, Chen Po-I, XU ZHEN®, Tian Xiaolei, Wai Pongyu, Tang Kwok Hin, Lin Shu-kai, Huang Cheng, Nicole Wong, Jiang Sheng | 23 Nov –01 Feb 2020
  • Naiza Khan | 02 Dec –10 Jan 2020
  • Fereydoun Ave | 15 Jan –26 Jan 2020
  • artgenèveAbbas Kiarostami & Siah Armajani | 29 Jan –02 Feb 2020
  • Fire of LoveAmin Roshan | 06 Feb –27 Mar 2020

JOIN MAILING LIST